Community Response Fund > Fredriction Boys and Girls Clubs – Frederiction, NB

Fredriction Boys and Girls Clubs – Frederiction, NB

499 Canterbury Drive, Frederiction, NB E3B4M4

Community Response Fund (2020)

$1,875.00 given*
(188 books)